เรซิ่น

เรซิ่น ( Unsaturated Polyester Resin )

Facebook Google+ Addthis

     เป็นพลาสติกเหลวที่นำมาใช้เป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส มีสภาพเหลวคล้ายน้ำมันเครื่อง มีหลายเกรดขึ้นอยู่กับการใช้งาน

 

R 235 TPN   เรซิ่น เกรดใช้งานทั่วไป ผสมโคบอลด์แล้ว
268 BQTN - L เรซิ่น เกรดใช้งานทั่วไป ผสมโคบอลด์แล้ว
355 E  เรซิ่น เกรด ใช้งานทั่วไป ยังไม่ผสมโคบอลด์ 
ER 2595 I เรซิ่นเกรด ใช้งานทั่วไป ยังไม่ผสมโคบอลด์
R 280  เรซิ่นเกรด ทนสารเคมี ยังไม่ผสมโคบอลด์
R 289  เรซิ่นเกรด ทนสารเคมี ผสมโคบอลด์แล้ว
Swancor 901 เรซิ่นเกรด ไวนิล ใช้ในงานทนสารเคมีที่มีเข็มข้นสูง ยังไม่ผสมโคบอลด์
Swancor 901P  เรซิ่นเกรด ไวนิล ใช้ในงานทนสารเคมีที่มีเข็มข้นสูง ผสมโคบอลด์แล้ว
PB 012   เรซิ่นเกรดหล่อทั่วไป 
024 เรซิ่นเกรดหล่อใส
Resin 212 เรซิ่นเกรด    ผสมโคบอลท์แล้ว
POLYESTER  288 เรซิ่น   ผสมโคบอลท์แล้ว
POLYPAINT 2557 P เรซิ่น   ผสมโคบอลท์แล้ว
EP-600 ใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรงสูง
Epoxy

เป็นพลาสติกเหลวข้น  คล้ายโพลีเอสเทอร์เรซิ่น  เนื้อใส  มีคุณสมบัติที่เหนียวทนทานกว่า

 

ใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรงสูง

 

อีพ๊อกซี่​
น้ำยาเรซิ่น EP-600 อีพ๊อกซี่​ (Epoxy)