เรซิ่น

ผงทัลคัม (Talcum)

Facebook Google+ Addthis

      ผงทัลคัมหรือผงแป้ง  มีลักษณะเป็นผงสีขาวใช้ผสมในเรซินเพื่อทำสีโป๊ว  หรือใส่ในเรซิน เพื่อเพิ่มเนื้อ 

ทำให้ทึบแสง  เพิ่มแรงยึดเกาะ  ช่วยในการหดตัว   

 

ผงทัลคัม ผงทัลคัม (Talcum)​
ผงทัลคัม (Talcum)​ ผงทัลคัม (Talcum)​