เรซิ่น

ผงเบา (Thixotropic)

Facebook Google+ Addthis

      เป็นตัวเพิ่มความเข้มข้น  ให้กับเรซิน  เพื่อให้เกิดความสวยงาม  และมีแรงยึดเกาะมากขึ้น  นิยมนำไปผสมกับ

โพลิเอสเทอร์เรซินทำเป็นเจลโค๊ต (Gel Coat)

 

ผงเบา

ผงเบา