เรซิ่น

เจลโค้ท (Gel Coat)

Facebook Google+ Addthis

      เจลโค๊ท คือ เรซิ่นผสมผงเบา ใช้ทำพื้นผิวผลิตภัณฑ์ ให้ได้ชิ้นงานผิวที่เรียบเนียน ไม่มีกลิ่นเรซิ่น

ใช้พ่น ใช้ทา

 

8003 ใช้ทำงานทั่วไป
9091 ใช้ทำงานทั่วไป 
920 BSE ใช้ทำงานทั่วไปที่ต้องการความแข็งแรงสูงและใช้ทำโมลด์ 
8009 ใช้กับงานที่ทนสารเคมี และใช้ทำโมลด์