เรซิ่น

โพลิยูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam)

Facebook Google+ Addthis

      เป็นพลาสติกเหลวที่นิยมนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่ต้องการทำเทียมเลียนแบบไม้ประเภท 
ไม้แกะสลัก  มีส่วนผสม  2  ชนิด  คือ 
โฟมขาว มีสีคล้ายน้ำผึ้ง  และ โฟมดำ  มีสีน้ำตาลไหม้  เมื่อนำส่วนผสมทั้ง 2 ชนิดมาผสมกันในอัตราส่วนประมาณ  1:1  จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีฟูตัวเป็นโฟมขยายตัวอย่างรวดเร็ว  และจะแข็งตัวภายในเวลา  1-3 นาที

 

      ในอุตสาหกรรมประเภทอื่น  โพลิยูรีเทนโฟมนิยมใช้ทำฉนวนกันความร้อนในตู้เย็นและห้องเย็น

 

 

โพลิยูรีเทนโฟม

โพลิยูรีเทนโฟม