เรซิ่น

ยางซิลิโคน (Silicone Rubber)

Facebook Google+ Addthis

      เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาเลียนแบบยางธรรมชาติซึ่งมีข้อจำกัดในด้านคุณภาพ  นิยมนำมาใช้ทำเป็นแม่แบบ (Mold)  ในงานหล่อเครื่องประดับพลาสติกหล่อประเภทต่างๆ

 

      ยางซิลิโคนมีลักษณะของเหลว  คล้ายกาวลาเทกซ์  แต่ข้นกว่าเล็กน้อย  ควรเลือกใช้ชนิดของยางซิลิโคนให้เหมาะกับงาน

 

 

 

ยางซิลิโคน

ยางซิลิโคน