เรซิ่น

สีผสมเรซิน

Facebook Google+ Addthis

      แม่สีส้ม  สีแดง  สีน้ำเงิน  สีน้ำตาล  สีเขียว  สีขาว  สำหรับผสมลงในเจลโค้ทหรือเรซิน  เพื่อเพิ่มความสวย

งานให้กับชิ้นงาน  ขนาดบรรจุ  1  กิโลกรัม/กระป๋อง

 

สีขาว สีดำ สีน้ำตาล
สีน้ำเงิน สีส้ม สีเขียว
   
สีแดง