เรซิ่น

ขี้ผึ้งถอดแบบ (Mold Release Wax)

Facebook Google+ Addthis

      ใช้ทาแม่แบบหรือแม่พิมพ์ เพื่อป้องกันการติดของชิ้นงานกับแม่พิมพ์ นิยมใช้หล่องานไฟเบอร์กล๊าส

(หรือเอฟอาร์พี)  การนำไปใช้ ใช้ทาบางๆ ลงบนแม่พิมพ์ จากนั้นขัดออกให้ขึ้นเงาด้วยผ้าสะอาด

 

ขี้ผึ้งถอดแบบ ขี้ผึ้งถอดแบบ
ขี้ผึ้งถอดแบบ ขี้ผึ้งถอดแบบ