เรซิ่น

น้ำยาถอดแบบ พี.วี.เอ. (PVA Release Agent)

Facebook Google+ Addthis

      เป็นวัสดุที่ใช้ทาหรือพ่นไปบนผิวหน้าแม่แบบหรือชิ้นงาน  ในบริเวณที่ไม่ต้องการให้โพลิเอสเทอร์เรซิน

หรือยางซิลิโคนติดกัน